แผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2567-แผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

action_plan_2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O10-แผนปฏิบัติการ-2565-สพป.เชียงใหม่-เขต-4

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O10แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564