ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัล People’s Emotional Award

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และมอบรางวัล "Damrongdham Award" พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรสการโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น รางวัล People's...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" จึงขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงนามปฏิญาณตนเองผ่านทาง QR Code หรือผ่านทางเว็ปไซต์ www.noalcohol.ddc.moph.go.th รายละเอียดดังต่อไปนี้...

อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ่จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2567 ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวการย้ายและประกาศรับสมัครบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดังต่อไปนี้  [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  ดาวน์โหลด  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP  ตาม Link ต่อไปนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 เรื่องรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 รอบที่1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 เรื่องรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 รอบที่1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก