ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สื่อสารสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า" กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (Be Smart Say No to Drugs) ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน 1 นาที)...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ลิงค์เพจ \/ \/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

💁‍♀️ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ 🗓ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 🏡 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ ผ่านช่องทาง เพจ Facebook...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ รายละเอียดตัวชี้วัดฯ การประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวการย้ายและประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ รายละเอียดตัวชี้วัดฯ การประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ช่วงเช้า...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP  ตาม Link ต่อไปนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 เรื่องรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 รอบที่1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 เรื่องรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 รอบที่1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก