ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาในสังกัด...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จึงขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย Quick Win ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ท้้งในเรื่องการแจ้งนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการใช้...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
News | ข่าวการย้ายและประกาศรับสมัครบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดว่าง จำนวน 3 อัตรา  ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก