ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  ดาวน์โหลด  รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้  ประเภทที่ 1 ทุนFulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน  ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright - Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

News | ข่าวการย้ายและประกาศรับสมัครบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ช่วงเช้า...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดว่าง จำนวน 3 อัตรา  ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Publication and Multimedia Specialist

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Publication and Multimedia Specialist ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 สิงหาคม 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก