สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงวณาศิลป์ ดินุฮือ นักเรียนโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และเด็กหญิงกัญญาวีร์ ไพรีเกษม นักเรียนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565