สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหางดง (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก) และเด็กหญิงไข่มุก  แสงตะวัน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง)  สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4