วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการ สร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านตองกาย 2.โรงเรียนบ้านหัวริน 3.โรงเรียนวัดพญาชมภู 4.โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 5.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า  6.โรงเรียนบ้านปง 7.โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4