โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์ รับสมัครครูคอมพ์ สวร. รายละเอียดดังต่อไปนี้