ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ฉบับแก้ไข)