สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 29พย.66ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ พนง.ราชการ