ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนจัดรอบฉายราคาพิเศษภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากบริษัทจีดีเอชห้าห้าเก้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทย “หลานม่า” ซึ่งภาพยนตร์สร้างขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลากหลายวัยอยู่ร่วมกันที่นับวันจะหายไปจากสังคมไทย เรื่องราวความผูกพันของครอบครัวใหญ่ ส่งเสริมความรักความผูกพันของสถาบันครอบครัว และช่วยปรับความเข้าใจของคนต่างวัยให้อยู่ร่วมกันได้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดรอบฉายราคาพิเศษภาพยนตร์ดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1716802229x973860177_1-3138

ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP  ตาม Link ต่อไปนี้ https://sswr.ac.th/?p=post-detail&post_id=157

ขอแสดงความยินดีกับ นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

    สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู  และนายทวีป ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกุล) ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

1373รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสดุดี-1 รางวัลคุรุสดุดี-3 รางวัลคุรุสดุดี-4 รางวัลคุรุสดุดี-5

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ห้องเรียน EP และ MEP) จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ TASWR65

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ขอแสดงความยินดี กับน้องพลอยรุ้ง เด็กหญิงณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพญาชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ตัวแทน (ภาค 5) จังหวัดเชียงใหม่  นักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาโรลเลอร์สกี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ขอแสดงความยินดี กับน้องพลอยรุ้ง เด็กหญิงณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพญาชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ตัวแทน (ภาค 5) จังหวัดเชียงใหม่  นักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาโรลเลอร์สกี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ขอแสดงความยินดี กับน้องพลอยรุ้ง เด็กหญิงณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพญาชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ตัวแทน (ภาค 5) จังหวัดเชียงใหม่  นักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาโรลเลอร์สกี 2 เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทกีฬาโรลเลอร์สกี รางวัลที่ได้รับ

– ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Women,s Team Relay Free styles 3×3 KMF

– ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Interval Start Classic 3,000 เมตร หญิง

– ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 Sprint Classic 200 เมตร หญิง

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 Women,s Mass Start Classic 5 KMF

ได้รับรางวัล รองชนะ อันดับ 1 Team Sprint Free styles 2×500 เมตร หญิง

– ได้รับรางวัล นักกีฬาโรเลอร์สกีหญิงดีเด่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง        วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565