นายประสิทธิ์ เมืองไสย พร้อมด้วย นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย พร้อมด้วย นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์   ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

    วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เมืองไสย นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4