ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีการรับหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีการรับหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีการรับหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียน และสร้างความตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน  ณ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม “สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567”

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม “สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด โดยนางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ นางสาวมยุรี ซาวจำปา ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การจัดทำข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การจัดทำข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การจัดทำข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เป็นการชี้แจงให้กรอกข้อมูลตามแบบวิเคราะห์ปริมาณงานและแบบวิเคราะห์ภารกิจและความยุ่งยากของงานที่ต้องปฏิบัติ ตามภาระงานที่ปฏิบัติจริง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖7 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มอบหมายให้นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานต์สินี ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานต์สินี ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM

    วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานต์สินี ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ และขั้นตอนการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชย และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผ่านระบบออนไลน์ จาก สพฐ.  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4