สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู  และนายทวีป ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกุล) ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

1373รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสดุดี-1 รางวัลคุรุสดุดี-3 รางวัลคุรุสดุดี-4 รางวัลคุรุสดุดี-5