สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
รับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่วงเช้า 08.30 -12.00 น.
ช่วงบ่าย13.00-16.30 น.
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกจำนวน 5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จำนวน 9 อัตรา
1. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 053-311351 ต่อ 23,24