ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว มีแผนการจัดกิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด

[dflip id=”47891″ ][/dflip]

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 50 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

ด้วยอำเภอสันป่าตองได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 50 ปีพุทธศักราช 2567 จะจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับในปีนี้เป็นการจัดแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 50 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีกุศลจิตผู้มีอุปการคุณ ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงกาชาดไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้ แนบLink1717053740x663244609_1-1998

ประชาสัมพันธ์ บัญชีอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 8/2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ บัญชีอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ บัญชีประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยื่นเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยื่นเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยื่นเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA รายละเอียดดังต่อไปนี้