วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4