สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 โดย ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 54 คน   ณ สนามสอบโรงเรียน  บ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่