วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริต และองค์กรคุณธรรม แนวปฏิบัติ  Do’s & Don’ts และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 โดยบุคลากรในสังกัดพร้อมใจกันเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล หรือการรับสินบน No Gift Policy ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ แสดงสัญญาลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการนี้ นายสมพงษ์  แสนสำโรง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4