ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ว 2477 ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  ดาวน์โหลด  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ว2523 แก้ไขอัตรากำลัง

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้  ประเภทที่ 1 ทุนFulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน  ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719889094x1847017655_1-2501

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดการออกแบบ Infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดการออกแบบ Infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719826876x324556227_1-4021 1719826876x324556227_2-4021

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมทาง Line OA : กฟภ. ESCO Model

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบและดำเนินการ นั้น ขอเรียนว่าเนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมทาง Line OA : กฟภ. ESCO Model รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719555903x140125330_1-3941