ชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า”

ชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสารสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า” กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (Be Smart Say No to Drugs) ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน 1 นาที) ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) ภายใต้คอนเซปต์ “How to say no to Yaba ?” ชิงเงินรางวัลรวมทุกระดับกว่า 24 ล้านบาท

การประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน 1 นาที) ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) จะเปิดโอกาสให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่และเยาวชนอายุอายุ 13 – 19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ทีมละ 2-5 คน)

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ทีมละ 2-5 คน)

ในแต่ละทีมจะต้องอยู่สถานศึกษาเดียวกัน สำหรับการคัดเลือกผลงาน จะเริ่มคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจำนวน 878 อำเภอ แล้วคัดเลือกทีมชนะเลิศแต่ละอำเภอ มาแข่งขันเป็นตัวแทนของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ามาตัดสินในระดับประเทศต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.besmartsaynotodrugs.com / Facebook : Be Smart Say No to Drugs / Tiktok : besmartsaynotodrugs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือ Link ต่อไปนี้ https://www.bangkokbiznews.com/health/education/1131932

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ   ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567  ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่   ผ่านช่องทาง เพจ Facebook  ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.   ลิงค์เพจ \/ \/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ลิงค์เพจ \/ \/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

💁‍♀️ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ

🗓ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

🏡 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. แพร่

ผ่านช่องทาง เพจ Facebook
ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

ลิงค์เพจ
\/
\/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

🥰กิจกรรมสำคัญ🥰

👉08.40 – 09.00 น.
มอบเกียรติบัตร สพท.และสหกรณ์ ที่มีผลงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ดีเด่น

💸09.00 – 09.30 น.
สถานีแก้หนี้ระดับ สพท. นำเสนอผล ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน โดย สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 2

🤑09.30 – 10.00 น.
ความสำคัญของการยกเลิกการผูกขาดที่ครูจะต้องกู้ยืมจากสหกรณ์ในจังหวัดเท่านั้นเพื่อช่วยให้ครูได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดย ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ

💴10.00 – 10.30 น.
การไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาครูที่มีเงินดำรงชีพเหลือน้อยกว่า 30% และกรณีที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดย ดร.ขจร ธนะแพสย์ เลขาคณะกรรมการฯ

💰10.30 – 11.00 น.
นโยบายและข้อเสนอของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดแพร่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

💶11.00 – 11.30 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกับการช่วยเหลือสมาชิก โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

🤑11.30 – 12.00 น.
ขอบคุณและให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ รายละเอียดตัวชี้วัดฯ การประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และ ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ดาวน์โหลดไฟล์  รายละเอียดดังต่อไปนี้  ประกาศรร.คุณภาพ 2567

ประชาสัมพันธ์์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607618x919151130_1-3601

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จึงขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607115x1729537563_1-3583

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย Quick Win ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ท้้งในเรื่องการแจ้งนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการใช้ Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718342225x1478909831_1-792