ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนขับเคลื่อน  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนขับเคลื่อน  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนขับเคลื่อน  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meetings)   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมทาง Line OA : กฟภ. ESCO Model

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบและดำเนินการ นั้น ขอเรียนว่าเนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมทาง Line OA : กฟภ. ESCO Model รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719555903x140125330_1-3941