สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  ดาวน์โหลด  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ว2523 แก้ไขอัตรากำลัง

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้  ประเภทที่ 1 ทุนFulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน  ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719889094x1847017655_1-2501

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดการออกแบบ Infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดการออกแบบ Infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719826876x324556227_1-4021 1719826876x324556227_2-4021

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อำเภอสารภี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่