วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อำเภอสารภี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่