ด้วยกรมอนามัย ได้จัดกิจกรรมประกวด TikTok Challenge “New GEN Health D” เพื่อสนับสนุนเด็กวัยรุ่นในการเป็นแกนนำด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นผู้สร้างสื่อดิจิทัล และส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างได้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TikTok Challenge “New GEN Health D” รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720163343x665967922_1-5204