ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และมอบรางวัล “Damrongdham Award” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรสการโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น รางวัล People’s Emotional Award ภายใต้หัวข้อ “10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน” รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720507854x1399640133_1-21266 1720507854x1399640133_2-21266 1720507854x1399640133_3-21266 1720507854x1399640133_4-21266