ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717473328x1479936401_1-136 img20240604_15230751-136

ด้วยองค์การค้า สกสค. ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา และประกันภัยรถยนต์ โดยสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน Suksapan Mall

ด้วยองค์การค้า สกสค. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา และประกันภัยรถยนต์ โดยสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน Suksapan Mall รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717484206x2023850695_1-231

img20240604_15193234-231

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 2087 4มิ.ย.67

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖7 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มอบหมายให้นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่