ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ   ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567  ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่   ผ่านช่องทาง เพจ Facebook  ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.   ลิงค์เพจ \/ \/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ลิงค์เพจ \/ \/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

💁‍♀️ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจร ติดตาม และแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ

🗓ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

🏡 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม. แพร่

ผ่านช่องทาง เพจ Facebook
ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

ลิงค์เพจ
\/
\/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560959076752&mibextid=LQQJ4d

🥰กิจกรรมสำคัญ🥰

👉08.40 – 09.00 น.
มอบเกียรติบัตร สพท.และสหกรณ์ ที่มีผลงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ดีเด่น

💸09.00 – 09.30 น.
สถานีแก้หนี้ระดับ สพท. นำเสนอผล ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน โดย สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 2

🤑09.30 – 10.00 น.
ความสำคัญของการยกเลิกการผูกขาดที่ครูจะต้องกู้ยืมจากสหกรณ์ในจังหวัดเท่านั้นเพื่อช่วยให้ครูได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดย ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ

💴10.00 – 10.30 น.
การไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาครูที่มีเงินดำรงชีพเหลือน้อยกว่า 30% และกรณีที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดย ดร.ขจร ธนะแพสย์ เลขาคณะกรรมการฯ

💰10.30 – 11.00 น.
นโยบายและข้อเสนอของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดแพร่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

💶11.00 – 11.30 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกับการช่วยเหลือสมาชิก โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

🤑11.30 – 12.00 น.
ขอบคุณและให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567