วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล และสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4