ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607618x919151130_1-3601