วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.อธิษฐ์ณัฏฐ โม๊ะสันทะ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ เข้าร่วมการอบรมทางจิตวิทยา “กิจกรรมการเติมพลังใจให้กันเเละกัน ที่สันป่าสัก” ร่วมกับหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่