สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสารสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า” กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (Be Smart Say No to Drugs) ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน 1 นาที) ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) ภายใต้คอนเซปต์ “How to say no to Yaba ?” ชิงเงินรางวัลรวมทุกระดับกว่า 24 ล้านบาท

การประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน 1 นาที) ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) จะเปิดโอกาสให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่และเยาวชนอายุอายุ 13 – 19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ทีมละ 2-5 คน)

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ทีมละ 2-5 คน)

ในแต่ละทีมจะต้องอยู่สถานศึกษาเดียวกัน สำหรับการคัดเลือกผลงาน จะเริ่มคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจำนวน 878 อำเภอ แล้วคัดเลือกทีมชนะเลิศแต่ละอำเภอ มาแข่งขันเป็นตัวแทนของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ามาตัดสินในระดับประเทศต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.besmartsaynotodrugs.com / Facebook : Be Smart Say No to Drugs / Tiktok : besmartsaynotodrugs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือ Link ต่อไปนี้ https://www.bangkokbiznews.com/health/education/1131932