วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดพิธี สักการะบูชา พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในประเพณีเดือนเก้า ของชาวล้านนา มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธีสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและองค์กร  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4